• slideshow3-1
  • slideshow3-2
  • slideshow3-3
  • slideshow3-4
  • slideshow3-5
  • slideshow3-6

Stocan

Tha sinn a’ cleachdadh na clòimh-uain agus a’ chashmere Albannach as fheàrr gus ar stocan a dhèanamh.

Bidh sinn an uair sin gan dèanamh nas boige buileach tro phròiseas sònraichte nighe.  

Throws

Bidh sinn a’ fighe throws a tha 150cm de leathainn ann an snàth Sealtainn, clòimh-uain agus cashmere. Tha iad seo air am fighe air beart Griffiths air an eilean.